Tjenester

Jeg tilbyr praktisk og teoretisk undervisning i:

  • Logistikk
  • Plate og sveisefag
  • Konstruksjonstegning og tegningsforståelse for nybegynnere
  • Konstruksjonstegning og tegningsforståelse for viderekommende

Jeg bistår også med:

  • Veiledning i prosjektarbeid innenfor ISO 9001 og tilgrensende standard. Jeg har spesielt gode ferdigheter med prosessbeskrivelser og prosedyrer
  • Gjennomføring og utvikling av kvalitetsarbeid mot godkjenning i European Quality Assurance for  Sosial Services. (eQuass).Innenfor helse og rehabilitering/attføring.
  • Rådgivning og veiledning innfor offentlig saksbehandling mot NAV.
  • Realkompetansevurdering i sveise og platefag.
  • Vikararbeid kan også utføres