Introduksjon

Undervisningsbyraaet selger tjenester til offentlige og private virksomheter innenfor fagundervisning, og utfører realkompetansevurderinger, saksbehandling og rådgivning i attføringsspørsmål.

I over 30 år har jeg arbeidet som faglærer i yrkesfag, innenfor særskilt tilrettelagt voksenopplæring. Jeg har erfaring som opplæringsleder, saksbehandler i attføringsarbeid, og har drevet mye med logistikk. Både som arbeidsleder og logistikksjef. De siste årene har jeg jobbet med kvalitetssikring, og har gode referanser innenfor nevnte fagområder.

Jeg har veiledet mange unge voksne, som har tatt fagbrev og sertifikater. Min beste egenskap er å tilrettelegge for vekst og utvikling. Når mine elever lykkes, lykkes jeg. Den pedagogiske metoden jeg bruker kalles “Løft”.

Trenger dere en dyktig medarbeider, har dere kommet til rett mann.